Tulosta

Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Nurmijärvi

Nurmijärvi on 40 000 asukkaallaan Suomen suurin maalaiskunta. Kuntamme on pysyttävä jatkossakin itsenäisenä, yhtenäisenä ja yhteistyökykyisenä. Liitoksella Keski-Uudenmaan suuntaan ei ole työssäkäyntiin, asiointiin, palveluihin tai liikenneyhteyksiin perustuvaa pohjaa. Jos Nurmijärvelle ehdotettu pakkoliitos tai pilkkominen toteutuu, merkitsee se lähipalveluiden ja -demokratian kuihduttamista ilman taloudellisia säästöjä.

Puolustamme palveluita

Keskeinen tavoitteemme on turvata peruspalvelut. Terveyskeskus-, päivähoito-, koulu- ja vanhuspalveluiden kaltaisten palveluiden on oltava laadukkaita ja kohtuullisen lähellä kuntalaisia. Riittävillä liikunta- ja kulttuuripalveluilla on myös merkitystä hyvinvoinnille. Päättäväisellä toiminnalla ehkäisemme terveysongelmia ja syrjäytymistä.

Huomio ikäihmisiin

Tulevaisuuden haasteista suurimpia on varautuminen ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarpeen kasvuun. Jokaiselle on turvattava arvokas vanhuus. On panostettava enemmän esimerkiksi omaishoitoon. Toisaalta ikäihmiset ovat vapaaehtoistyön voimavara.

Sujuvaa liikennettä

Joukkoliikenteen käyttö on Nurmijärvi-lipun uudistamisen myötä ollut kasvussa. Suunta on oikea. Liityntäpysäköinnin järjestämisessä taajamissamme ja Kivenkyydin tehostamisessa reuna-alueilta on vielä työtä puhumattakaan kevyen liikenteen väylistä. Klaukkalan ohikulkutie on vihdoinkin saatava, eikä raideyhteyttä saa unohtaa. Nuorisolippu on kannatettava.

Talous tasapainossa

Kunnan investoinnit on laitettava tärkeysjärjestykseen, jotta liialliselta velkaantumiselta ja veronkorotuksilta vältyttäisiin. Talouden tasapainossa pitämisen kannalta uusien työpaikkojen luominen on tärkeää. Nurmijärven edullista sijaintia on hyödynnettävä. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Nurmijärven on tärkeää käyttää oman kunnan yritysten palveluja aina kun niitä on kilpailukykyisesti tarjolla. Lähiruoan käyttöä on edistettävä.

Turvallista elää

Perussuomalaiset haluavat olla rakentavalla tavalla kehittämässä Nurmijärveä, jossa kaikkien – lapsista aikuisiin, vanhuksista vammaisiin, paljasjalkaisista vastamuuttaneisiin – on turvallista elää. Nurmijärvemme on hallitusti kasvava ja kehittyvä kunta, joka kunnioittaa juuriaan ja kulttuuriperintöään mutta on avoimesti ja tiiviisti yhteydessä pääkaupunkiseutuun.

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Monday the 24th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.