Tulosta

Lue ja lähetä kommenttia!

Nurmijärven kunta

Tuon kunnalliiseen päätöksentekoon realismia ja järkevää ajattelua.
Kunnassa on paljon yksittäisiä asioita joihin kiinnitetään huomiota ehdokas- ja asukastasolla, ja valtaosin nämä asiat ovatkin tärkeitä ja huomionarvoisia. Mutta yksittäiset asiat eivät kuitenkaan pyöritä kuntaa, vaan kokonaisuuden huomioiminen ja ajatteleminen. Tähän pitää päätöksenteonkin perustua.

Olisi hienoa jos joka taajamaan ja kylään saataisiin kaikki palvelut ja tominnot täydellisinä mutta se ei aina ole mahdollista, se ei ole realismia. Mistä kaikkiin asioihin saadaan rahat? Ehkäpä kunnan perustoimintoja järkeistämällä ja tarkastelemalla hallintokoneistoa? Ei ihan, mutta säästökohteena tarkastelun arvoinen ajatus.
Peruspalvelut on kuitenkin taattava jokaisen taajaman ja kunnan asukkaalle, siitä ei tingitä.

Tästä syystä asiat pitää pystyä jäsentämään niiden tärkeyden ja tasapuolisuuden mukaan, siten että kunnan varat ja resurssit riittävät, eikä tulisi tarvetta liialliseen lainanottoon ja sitä kautta hallitsemattomiin velkakierteisiin. Tätä ajattelen ottamlla esiin järkeen ja realismiin perustuvan ajattelun, Kunnan täytyy pystyä toimimaan näiden asioiden mukaan.

Kaikkea ei voi luvata mutta tarpeelliset asiat hoidetaan varmasti!

Pyrin toteuttamaan Nurmijärven Perussuomalaisten vaaliohjelmaa.

Klaukkala

Klaukkala lähialueineen on Nurmijärven suurin asutusalue liki 20 000 asukkaallaan ja on siksi ensiarvoisen tärkeä koko Nurmijärven kunnalle. 

Otetaan esimerkkinä terveyskeskuspalvelut. Klaukkalassa lähialueineen asuu melkein 20 000 asukasta ja kasvu on koko ajan kovatahtista. Terveyskeskus on auki virka-aikoina, mutta mielestäni tämänkokoisessa asutuskeskuksessa täytyisi aseman palvelut olla auki myöhempaankin, joko muuttamalla terveyskeskuksen aukioloaikoja tai pidentämällä aukioloaikoja.
Päivystyskään ei olisi haitaksi.

Toinen esimerkki on Klaukkalan ikuinen liikenneongelma, joka usein kulminoituu ohikulkutiehen. No se tie kyllä tulee, mutta on Klaukkalassa muitakin ongelmia kuten esimerkiksi Linja-autoaseman ja S-marketin risteyksen liikennevalot, siinä on moni kääntyjä ihmeissään.
Raideliikenne on myös saatava Klaukkalaan, ja siitä samantien koko Nurmijärven lävitse. 

Kolmantena Klaukkalasta ja sen lähialuesta voi nostaa esiin kaavoituksen ja tulevaisuuden suunnitelmat.
Klaukkala on aikojen saatossa noussut pystyyn ehkä hivenen "uudisraivaaja-malliin" ja nyt kun jatkoa suunnitellaan, on ensiarvoisen tärkeää saada asiat jäsennöityä siten, että Klaukkalasta lähialueineen saadaan toimiva ja kehityskelpoinen alue.

Klaukkalan urheilu-puiston kehitys on hieno asia!

Klaukkala on myös minun "kotikyläni". 

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Monday the 24th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.