Ajatuksia elämästä, päätöksenteosta, politiikasta ja itse asiassa ihan mistä vain.

Ehdolle EK-vaaleihin 2019

Nyt se on päätetty ja pöytään lyöty.

16.10.2018 Uudenmaan Siniset asettivat minut virallisesti kansanedustaja-ehdokkaaksi Uudenmaan vaalipiiristä. Tästä hetkestä aletaan suunnitella tulevaa kampanjaa ja jos haluat auttaa kampanjassa, ota yhteyttä, töitä riittää kaikille.

Puolustan edelleen suomalaisia arvoja ja niissä riittääkin puolustamista ja työmaata.
- Suomalainen työ ja yrittäminen pitää olla kannattavaa, ja meidän on annettava uusille ja pienille yrityksillä tarpeelliset työkalut oman kasvunsa ja sitä kautta yhteiskunnan kasvun turvaamisen

- Jokaisen suomalaisen oikeus on elää turvallisessa ja hyvinvoivassa Suomessa. Eritoten perheiille pitää luoda edellytykset selvitä arjen hankaluuksista kaikkina elämänkaaren aikoina.

- Suomessa on tulevaisuuden kannalta elintärkeitä luonnonvaroja. Meidän on mietittävä tarkkaan miten suojelemme luonnonvarojemme ja miten niitä käytetään järkevästi. Esimerkiksi Suomessa on maailman puhtaimmat vedet ja pohjavedet, ne ovat meidän suurin rikkaus jota on suojeltava.

- Suomalainen kulttuurin vaaliminen ja ylläpitäminen on tärkeää jotta pystymme kertomaan jälkipolville oman historiamme ja sitä kautta pitämään oman paikkamme historiassa.

Monia muitakin asioita on minua lähellä, ja tulen kirjoittamaan syksyn ja talven aikana monesta aiheesta omat mielipiteeni julki.

Seuraa, tykkää ja jaa!

Yrittäjä ja työntekijä

Ay-liikkeestä, lakimuutoksista, lakoista yms. on riittänyt parranpärinää joka tuutissa. Useissa kommenteissa/keskusteluissa olen huomannut että ihmisillä ei ole tietoa liiketoiminnan perusteista, joten listaan alle pari ajatusta joita toimintaan tarvitaan. Käytän sanaa "Yrittäjä" joka kuvastaa myös työnantajaa.

Yrittäjä tarvitsee:
- Liikeidean josta toiminta käynnistyy
- Liiketoimintasuunnitelman
- Rahoituksen joko omasta pussista, lainalla tai sijoittajalta
- Tulo- ja menorakenteen suunnittelun ns. taloussuunnittelu
- Työntekijöitä toteuttamaan liikeideaa
- Asiakkaita
- Jatkuvuussuunnitelman jonka tärkein osa on kasvun varmistaminen

Mikäli liiketoimintaa ei onnistuta rakentamaan tai ylläpitämään kannattavana jostain syystä, toiminta loppuu eli edessä on konkurssi tai muu lopetus. Jotta tähän ei ajauduttaisi, täytyy yrittäjän varmistaa että kaikki yllä olevat kohdat ovat kunnossa ja pysyvät kunnossa.

Tuotantoa/toimintaa pyöritetään työntekijöillä. Jos yrittäjä ei huolehdi työntekijöiden riittävyydestä, ammattitaidosta/kehityksestä ja viihtyvyydestä, laskee työteho ja sitä kautta yrityksen liikevaihto ja kassavirta. Voi käydä myös niin, että työntekijät saattavat lähteä muualle töihin jos ovat tyytymättömiä. Jälleen tuotanto laskee ja yrityksen toiminta vaarantuu.
Toisaalta jos yrityksessä on työntekijä joka ei tee/osaa työtehtäviään jostain syystä, laskee jälleen tuottavuus ja taas yrityksen toiminta on vaarassa.
Aina kun yrityksen toiminta on vaarassa, voi se tarkoittaa konkurssia ja koko henkilökunnan irtisanomista ja työttömäksi joutumista.

Yritystoiminnassa on kyse yrittäjän ja työntekijän symbioosista. En usko että kukaan tuhoaa omaa liiketoimintaansa huvin vuoksi. Tai ehkä joku joka ei ymmärrä työnantajan ja työntekijän suhdetta näin tekeekin? Kuten alussa mainitsin, tuntuu että monella asiasta keskustelevalla ei ole todellisuudesta oikeaa käsitystä.

Ennen kuin joku sanoo niin tiedän, on yrittäjällä muitakin tarpeita kuin nuo listaamani :)

Tämmöistä ajattelin perjantain kunniaksi. Saa kommentoida, kritisoida yms. mitä mieleen tulee.

 

Valtuustoaloite 7.2.2018

SMP-ryhmä teki yhdessä Vihreiden kanssa aloitteen Nurmijärven kuntalaisten ylijäämäsadon hyötykäytöstä.

----------------------------

Nurmijärven kunnanvaltuusto 7.2.2018

Valtuustoaloite kuntalaisten ylijäämäsadon käyttömahdollisuuksista Nurmijärvellä

Kuntalaiset ovat ilmaisseet huolensa kiinteistöilleen pilaantuvien
omenoiden, marjojen ja muun sadon kohtalosta. Monella ei ole aikaa tai mahdollisuutta kerätä tuotteita itse ja moni olisikin valmis lahjoittamaan tuotteet hyvään tarkoitukseen.

Esitämme, että kunta selvittää mahdollisuudet hyödyntää ylijäämäsatoa ja näin vähentää hävikkiä. Hävikin lisäksi kunta voisi selvittää mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi työttömiä, Voimalaa tai muita mahdollisia ryhmiä ja Aleksian asiantuntemusta. Tämän lisäksi aloitteen tekijät toivovat, että kunta selvittää kesätyösetelin hyödyntämismahdollisuutta myös tässä.

Mikäli toiminnalle ei löydy esteitä ja se on mahdollista toteuttaa järkevästi, luo kunta mahdollisuuden jolla kuntalaiset voivat ilmoittaa halukkuutensa lahjoittaa ylijäämäsadon yhteisen hyvän käyttöön.
Toivomme kunnan selvittävän myös ”ylijäämäsatopysäkkiä”, johon kuntalaiset voisivat tuoda ylijäämäsatoa (marjat/omenat jne.) ja josta ne jatkaisi matkaan eteenpäin. Mm. Somerossa on satoauto, johon voi jättää ja josta voi hakea ylijäämäomenoita.

Turussa koulujen ruokaloihin saa tuoda kotipihalta ylijäämäomenia. Idea on, että omenat otetaan vastaan ja asetetaan suoraan tarjolle ruokasaliin. Myös moni metsästysseura kerää omenia riistaruuaksi ruokintapaikoille.

Aloitteen tekijät toivovat kunnalta ratkaisu- toimintamalleja hyödyntää kuntalaisten ylijäämäsatoa.


Kimmo Kakko
SMP-ryhmä ja Nurmijärven Vihreät

 

NJ Valtuusto 20.12.2018

SMP-ryhmän puhe 20.12.2018 (Kimmo Kakko) Nurmijärven kunnanvaltuustossa


Kunnanjohtajan valinta

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat, kuntalaiset
Tänään ollaan harvinaisen hetken äärellä, kun pääsemme valitsemaan kunnallemme uuden johtajan. Tällaista ei ihan hetkeen ole tapahtunut ja valtuustossa ei taida olla kovinkaan montaa jäsentä jotka ovat aikoinaan päässeet nykyistä johtajaamme, Kimmo Behmiä, valitsemaan.

Kunnanjohtajan paikkaa haki ilahduttavan moni, oliko niitä nyt loppujen lopuksi kahden haun jälkeen 27 hakijaa. Joku taisi sanoa että hakijoita oli vähänlaisesti, mutta minun mielestäni hakijamäärä oli suhteellisen hyvä, kun miettii sitä mahtaako kunnanjohtajan virka sittenkään olla nykyään se kaikkein halutuin ja kadehdittavin työpaikka. Joukossa oli kyllä monenlaisia hakemuksia, kokemuksia ja haastatteluihin asti päässeillä myös erilaisia, joillakin jopa ihmeellisiä, ajatuksia.

Kunnanjohtajan viran täyttämistä ja hakijoiden seulontaa varten meillä oltiin perustettu erillinen valintaryhmä, joka koostui valtuustoryhmien puheenjohtajista. Yhtenä valintaryhmän tavoitteista oli löytää ehdokkaiden joukosta kaikkien parhaiten hakukriteereihin ja sitä kautta kunnan tarpeisiin sopivat ehdokkaat. Valintaryhmän työ oli muuten onnistunutta, mutta se viimeinen silaus jäi ehkäpä uupumaan. Itse olisin toivonut että ryhmä olisi pystynyt selkeästi haarukoimaan yhden tai kaksi kärkiehdokasta kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle. Nyt lopputulos jäi vähän avopalloksi.
Valintaryhmän työ voidaan kuitenkin mieltää onnistuneeksi ja ryhmämme haluaakin kiittää koko valintaryhmää ja ennen kaikkea ryhmän puheenjohtaja Virpi Rätyä hyvästä yhteistyöstä.

Hyvät ystävät,
Kuten Kuntaliitto meitä ohjeellaan evästi:
”Virkavaalissa tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävän eli ansioituneimman hakijan valitseminen virkaan. Vaalissa on otettava huomioon koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hakijan viran hoidon kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet”.
T
ätä ohjenuoraa seuraten ryhmämme jäsenet tulevat äänestämään sellaista ehdokasta joka täyttää aikaisemmin mainitut vaatimukset, hänellä on vankka paikallistuntemus, kokemusta ja tietämystä kuntamme asioiden hoidosta, suoraviivaisuutta viedä asioita eteenpäin, jo valmiina olevia verkostoja, erinomaista näkemystä ja tuntemusta kunnille tulevista uudistuksista ja kykyä toimia yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kiitämme Kimmo Behmiä erinomaisesti hoidetusta Nurmijärven kunnanjohtajan pestistä ja ryhmämme on valmis aloittamaan äänestyksen uudesta kunnanjohtajasta.
Kiitos.

 

Kimmo Kakko

-SMP-ryhmä

 

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Monday the 24th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.