Ajatuksia elämästä, päätöksenteosta, politiikasta ja itse asiassa ihan mistä vain.

Kolme poimintaa tulevasta valtuustokaudesta - Nurmijärvi

Seuraava valtuusto saa eteensä paljon mielenkiintoisia asioita, nostan niistä esiin kolme tässä kirjoituksessa.

1. Klaukkalan tieverkosto

Klaukkalan liikennetilanteeseen tarvitaan parannusta, ja sitä on pikkuhiljaa tulossa ohitustien ja muiden jo tehtyjen ratkaisujen ansiosta. Itse olen ajanut, ja tulen ajamaan, Nurmijärven suurimman ”kylän” liikenneasioiden parantamista.

Suurin yksittäinen tekijä joka vaikuttaa Klaukkalan tieverkostoon on tietysti vanha kunnon ohitustie. Nurmijärven kunta on sitoutunut tähän hankkeeseen omalta osaltaan eli noin 10 miljoonalla eurolla. Koko tiehankkeen kustannusarvio on 42 miljoonaa euroa.

Ohitustie tuo kuitenkin mukanaan paljon sivuvaikutuksia tieverkkoon, ja nämä vaikutukset maksaa kokonaisuudessaan kunta, joitain pieniä lisäavustuksia voi tulla. Jo nyt on aloitettu työt Viirinlaaksossa ja tuon työmaan yhtenä tavoitteena on saada valmiiksi Luhtajoentie, joka valmistuttuaan tulee yhdistämään sekä ohitustien että Mäntysalon (Havumäentien kautta) Etelä-Klaukkalaan. Tämän lisäksi Kirkkotiehen tullaan tekemään tiettyjä muutoksia joista valtaosan maksaa kunta.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Klaukkalaan on tulossa tieverkkosuunnitelman mukaisesti paljon muutoksia joista mainittakoon ainakin Klaukkalantien ja Kirkkotien risteyksen kiertoristeys, Ropakon risteys (valot?) ja Tornimäentien rakentaminen. Yhdessä ohitustien kanssa nämä varmasti auttavat Klaukkalan ruuhkien kanssa. Kaikkinensa ohitustien tuomat tie- ja muutoskustannukset sekä muut Klaukkalan tieverkon suunnitelmat tulevat maksamaan kunnalle lähivuosina noin 20 miljoonaa euroa.

Ongelmana on vain se, että nämä tulevat viemään aikaa ennen kuin valmistuvat.

2. Sote tulee (?)

SOTEn tullessa tulevat myös maakuntahallinnot ja ne vievät meiltä rahat ja rakennukset, loppujen lopuksi. Tilalle tulee valinnanvapaus ja toivottavasti sujuva terveydenhoito kaikille tasapuolisesti. Nurmijärvikin pääsee kokeilemaan valinnanvapautta kesän aikana ja meidän perhe saattaa tähän osallistua, todennäköisesti ainakin yhden jäsenen osalta.

Kunnan veroprosentista 19.50 tulee menemään SOTElle erään arvion mukaan 12.50. Tämä tarkoittaisi sitä että Nurmijärvelle jää käteen 7.00 kokonaisveroprosentista. Tällä sitten pyöritetään loppukuntaa. Sivistystoimessa varhaiskasvatus, nuorisotoimi, koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut…Ympäristötoimialalla kaavoitusta, suunnittelua, toimitiloja…Euroja pitää jäädä vielä kuntakehitykseen, hallintoon ja useisiin muihin asioihin.

On siinä tuleva valtuusto ihmeissään.

Mutta minun mielestä tässä on vielä se ”jos”.

3. Lukioiden kohtalo

Lukiotyöryhmä sai työnsä päätökseen. Tehtävänä oli kartoittaa kunnan lukioiden nykytilaa ja houkuttelevuutta (NYK ja Rajamäki) sekä miettiä vaihtoehtoja lukiokoulutuksen toteuttamiseen Nurmijärvellä ja kunnan lukioverkon vaikutuksia kunnan investointiohjelmaan. Meillä on täällä Nurmijärvellä sikäli mielenkiintoinen tilanne että ylläpidämme kunnan varoin kahta lukiota joiden välimatka on 9 kilometriä, ja näiden alueella asuu sellaiset 15 000+ kuntalaista.

Yksityinen Arkadian lukio ei kuulu tähän selvitykseen, mutta vaikuttaa tietenkin lukioiden kilpailuun sekä työryhmän on täytynyt ottaa sekin huomioon. Arkadia sijaitsee Klaukkalassa ja sen vaikutuspiirissä on 20 000 kuntalaista.

Lukiotyöryhmän lopputulos oli että järkevintä olisi rakentaa uusi lukio Kirkonkylän kirjaston yhteyteen, jolloin pystytään yhdistämän useita korjaushankkeita ja toimintoja, esimerkiksi kirjasto ja joitakin muita kouluja. Uusi isompi lukio palvelisi oppilaitaan paremmin esimerkiksi laajemmalla kurssitarjonnalla. Rajamäki ja Kirkonkylä ovat sen verran lähekkäin että matkan ei pitäisi olla ongelma. Täytyy myös muistaa että muualla päin Suomea koulumatka saattaa olla helposti 50 suuntaansa.

Lopputulos kuulostaa järkevältä, saa nähdä mihin lopputulokseen tuleva valtuusto päätyy.

30.3.2017

Kimmo Kakko

 Klaukkala

 Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen

 

Päivähoidon rajoittaminen - Isku vasten perheitä

Ensisijaisesti vanhemmilla on vastuu lapsistaan mutta…

24.2.2016 oli surun ja häpeän päivä Nurmijärvellä. Tällä päivämäärällä Nurmijärven valtuusto hyväksyi subjektiivisen päivähoidon käyttöönoton meidän kunnassamme. Asiasta äänestettiin, mutta valitettavasti perheitä puolustaneet valtuutetut jäivät alakynteen, minä heidän joukossaan. Päätös koskee siis sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa.

Päivähoidon rajaus on yksi suurimpia eriarvostamisen työkaluja mitä olen nähnyt lähiaikoina. Rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, jos vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti, kunta viestittää että nämä lapset eivät tarvitse samanlaista sosiaalista elämää ja oppimisympäristöä kuin muut lapset. Tällaisella lapsella ei ole myöskään oikeutta esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi järjestettävään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen.

Vanhemmat voivat toki valita pitävätkö lapsen päiväkodissa 4 tuntia päivässä tai vaikkapa 2,5 päivää viikossa. Ei lohduta. Jo nyt olen kuullut, eri puolilta Suomea, että muilla lapsilla kun alkaa satuhetki, niin yksi lapsi joutuu poistumaan itkien kotiinsa. Hänelle ei suoda aikaa muiden lasten kanssa, käykö niin että samalla hänet suljetaan ulos kaveriporukasta?

Eikä tämä ole vanhempien vika. Esimerkiksi työttömän täysipäiväinen ”työ” on etsiä töitä 8 tuntia päivässä, käydä mahdollisissa haastatteluissa, uudelleenkoulutuksissa yms. Mutta nythän tätä vaikeutetaan… Eikö tälläkään ole merkitystä?

Tulevan valtuustokauden 2017- 2020 yksi päätavoite pitää olla subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitteiden poistaminen ja oikeudenmukaisuuden palauttaminen kaikille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Kimmo Kakko

Klaukkala

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen

Lasten elämää

Ehdokkailta kysellään usein arvojen perään. Valotan lasten, ja vähän vanhempienkin, elämään vaikuttavia arvoja, asioita ja odotuksia joita minulla on ja joita edustan.

Monelle perheen perustavalle ei välttämättä ole selvää ”mitä sitten tapahtuu?”. Vanhemmat tarvitsevat, etenkin nuoremmalla iällä aloittaneet, ohjausta ja neuvontaa. Sellaista pitää löytyä, ja löytyykin, kunnan taholta. Neuvola-palvelut, uusien vanhempien neuvontatilaisuudet, synnytyssairaalan osallistuminen, niitä ainakin tarvitaan.

Jos sattuu käymään niin hyvin että vanhempi/vanhemmat voivat olla kotona lasten kasvaessa, niin hyvä näin. Valtaosa kuitenkin tarvitsee päivähoitoapua, joko kunnallista tai yksityistä. Tällöin on tärkeää että päiväkoti sijaitsee lähellä, työmatkan varrella, mahdolliset muut sisarukset ovat samassa paikassa ja päiväkodin henkilöstö on pätevää, muutamia asioita mainitakseni. Tuntiperusteinen/palvelusetelityyppinen veloitusperuste antaa myös perheille valinnanvapautta hoidon suhteen. Valinnanvapautta on myös se, että perhe saa ihan itse päättää kuka sitä lasta hoitaa, äiti vai isä, eikä sitä sanella esimerkiksi valtiovallan suunnasta. Tämä pätee toki myös esikouluun.

Muistutan myös vanhempia siitä, että päiväkotien vanhempaintoimikunnat ottavat ilomielin uusia vapaaehtoisia toimijoita auttamaan toiminnan kehittämisessä.

Ala-asteet, ylä-asteet, lukiot…mielestäni koulun toiminnalla tulee olla vahva pohja, sekä oppilasmäärissä että opetuksen laadussa ja määrässä, unohtamatta taloudellista näkökulmaa. Talous ei kuitenkaan saa olla liiallisena esteenä, eikä lyömä-aseena, kun kunta suunnittelee koulutustarjontaansa. Peruskoulun toimivuus on erittäin tärkeä asia ja vaikuttaa lastemme koko loppuelämään. Lukio on luonnollinen jatke useille peruskoulun päättäneille nuorille, kunnan tarjonnan on syytä olla tässä niin hyvä että nuori saa laadukkaan ja monipuolisen lukion käyttöönsä.

Kouluiässä tulevat myös harrastukset vahvasti mukaan. Jääkiekko, salibandy, jalkapallo, musiikkiopisto, tanssiopisto, kirjastot jne. nämä kaikki tekevät lasten elämään mielekkääksi, kunhan me mahdollistamme tämän heille huolehtimalla eri tarjoajien kyvystä toimia ja auttaa lapsiamme harrastuksissa. Nuorten harrastukset ovat niin tärkeitä, että kunnan pitäisi tarjota harrastus- ja liikuntatilansa ilmaiseksi nuorten käyttöön. Tästä olenkin ollut tekemässä valtuustoaloitetta joka tullee käsittelyyn nyt keväällä.

Kimmo Kakko 

Klaukkala

 Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen

 

HSL-kortti katsottava loppuun asti

Meille on sanottu että HSL tulee kalliiksi, sopimuksesta ei voi neuvotella, meillä ei ole päätösvaltaa, aikaikkuna ei riitä yms. argumentteja jotka ovat pääosin negatiivisia. Minun mielestäni asioita pitää pystyä katsomaan objektiivisesti, boxin ulkopuolelta, ja olla avoin asioille. Nyt päätetään siitä aloitetaanko neuvottelut HSL:n kanssa, ei siitä liitytäänkö HSL:ään.

Meillä on aikaa neuvotella asioista HSL:n kanssa ainakin loppuvuosi 2017. Nykyistä järjestelmää voidaan jatkaa siten, että tuleva kilpailutus ei siitä häiriinny. Myöskin kilpailutuksen rakennetta voidaan miettiä ja tarkastella siten, ettei se vie vuosia, kuten valmistelijat meitä pelottelevat. Mikään näistä ei tuo kunnalle tai käyttäjille merkittäviä lisäkustannuksia, kaikki on omissa käsissämme.

Olen keskustellut aiheesta viranhaltijoiden ja useiden valtuutettujen kanssa. Monet sanovat että ”Saammehan me nytkin päättää mitä vuoroja ja minne ajetaan”. No eipä olla päätetty muuta kuin lakkauttaa. Meillä on ollut 4 vuotta aikaa järjestellä vuoroja siten, että ne palvelisivat kaikkia kuntalaisia, lopputulos on monen liikkuvan ihmisen kannalta ollut se kuuluisa ”Epic Fail”. Luottamushenkilöt ja virkamiehet ovat epäonnistuneet käyttämään omaa päätäntävaltaansa kuntalaisia tukevalla tavalla.

Monelle voi olla epäselvää mistä voimme neuvotella, meillehän on tuputettu mantraa ”kaikki on ennalta päätetty ja lukittu”. Tämä ei pidä paikkaansa.

Neuvotteluissa voidaan sopia esimerkiksi seuraavista asioista:

– Suorien vuorojen määrät

– Syöttöliikenteen määrä ja taajuus (esim. Klaukkala-Kivistö ja Rajamäki-Jokela)

– Matalalattiabussien käyttö -> reitit

– Turvavyöt moottori- tai muilla teillä

– Serena-yhteys Espooseen, merkittävä Klaukkalalle

– Poikittaisliikenne esim. Tuusulaan, joka on HSL-kunta kohta

Jos näiden perusteella ilmenee ettei jostain merkittävästä asiasta päästä yhteisymmärrykseen, tai kustannukset uhkaavat nousta, lopetetaan neuvottelut ja jatketaan ELY:n kanssa. Tämän lisäksi meidän pitää myös oppia naapurikunnista, mitä esimerkiksi Kirkkonummi on onnistunut/epäonnistunut neuvotteluissa tai itse palvelussa.

Tosin tässä täytyy muistaa myös se, että näillä näkymin ELY:t ovat lakkaamassa 1.1.2019. Kenen kanssa me oikeasti sitten toimisimme? Mikäli 1.1.2019 kävisi ilmi että ELY:n seuraaja ei voikaan olla järjestävä elin, joudumme palaamaan HSL:n pöytään nöyränä ja silloin on selvä että emme saa mitään vaatimuksiamme lävitse.

Kannattaa tutkia ennen kuin hutkii!

 

Kimmo Kakko 

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen

Klaukkala

 

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Sunday the 19th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.