Tulosta

 

Pohjavedet, tärkein luonnonvaramme

 

Suomessa on tunnetusti maailman puhtainta vettä, ja esimerkiksi raikas, juomakelpoinen vesijohtovesi on meille jokapäiväinen ylellisyys, johon olemme tottuneet. Nykyajan muuttuvassa maailmassa myös vetemme ovat kuitenkin uhattuina erilaisin tavoin.

 

Meillä Uudellamaalla on runsaasti pohjavesialueita, melkein 400. Uudenmaan ELY-keskus ja kunnat ovatkin, osin EU:n vesipuitedirektiivin ansiosta, panostaneet pohjavesien suojelemiseen laatimalla suojelusuunnitelmat 1- ja 2-luokan pohjavesialueille. Suunnitelma on laadittu noin 80 %:lle alueista. Tilanne on siltä osin hyvällä mallilla. Pelkästään tämän tason suojelu ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme myös lainsäätäjien apua.

 

Tulevaisuudessa on varmistettava, että tärkein luonnonvaramme myös säilyy meillä, itsenäisessä omistuksessa ja tuhoutumattomana. Nykyään vesiämme uhkaa merkittävällä tavalla esimerkiksi kaivostoiminta, joka ulottuu vaikutuksineen yhä lähemmäs meitä uusmaalaisia. Vastikään tulleen tiedon mukaan Valkeakoskella on myönnetty lupa kaivostoimintaan, joka tulee varmasti uhkaamaan alueensa pohjavesiä, sanottiin lupaehdoissa mitä tahansa. Vastaava tilanne on myös Kuusamossa, jossa vesivarantojen lisäksi ovat vaarassa myös Suomen ehkäpä tunnetuimmat retkeilyalueet. Toinen vaaran paikka on pohjavesialueiden myyminen kansainvälisille toimijoille. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa meillä ei olisi minkäänlaista sanavaltaa omaan veteemme, vaan se kuljetettaisiin kalliilla rahalla meiltä pois. Näin ei saa käydä!

 

Tulevaisuudessa vesi tulee olemaan maailmassa ylellisyystarvike. Tietyt alueet tulevat kärsimään yhä pahenevasta ja laajenevasta kuivuudesta, kun taas jollain alueilla vesi saattaa vastaavasti lisääntyä. Kun tämä ilmiö voimistuu, seuraukset ovat huomattavat, ja silloin puhdas vesi on kullanarvoista.

 

Tarkistamalla kaivoslakia ja rajaamalla pohjavesialueet vain suomalaiseen omistukseen, pystymme varmistamaan elämän kannalta ehdottoman tärkeiden pohjavesien säilymisen meillä itsellämme ja ylipäätään niiden olemassaolon. Suojellaan kansallisia vesivarantojamme!

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Friday the 10th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.