Tulosta

Kun ajatellaan kunnallista päätöksentekoa, on lautakuntatoiminta tärkeässä roolissa. Kunannvaltuusto toki tekee päätökset, mutta varsinaisesti asiat käsitellään ja revitään auki lautakunnissa ja sen jälkeen viedään eteenpäin valtuustolle hyväksyttäväksi.

Yleensäkin kaikkinainen luottamustoiminta antaa asioihin erilaisia näkökulmia, ja sitä kautta oppii ymmärtämään kokonaisuuksia paremmin. Kunnan toiminnassa nimenomaan kokonaisuuden näkeminen ja ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Uuden valtuuston aloittaessa toimintansa, jaetaan myös lautakuntapaikat puolueille, pääosin sen mukaan miten puolue on ääniä vaaleissa saanut. Tämän jälkeen jokainen puolue jakaa saamansa lautakuntapaikat omille ehdokkailleen/tukijoilleen.

Nykyiset luottamustoimet:
- Kunnanvaltuuston jäsen
- Kunnanhallituksen jäsen
- Liikuntalautakunta, Kh:n edustaja
- Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen puheenjohtaja
- Riihimäen seudun ajoharjoitteluratasäätiö edustajisto

- Karjalan liiton liittovaltuuston jäsen
- Uudenmaan karjalaisseurojen piiri, varapuheenjohtaja
- Nurmijärven Karjala-seura Ry, hallituksen jäsen

Aiemmat luottamustoimet:
- Uudenmaan maakuntavaltuusto
- Sivistyslautakunta, Kh:n edustaja
- Kunnanhallituksen henkilöstöjaos vj
- Hyvinkään käräjäoikeuden lautamies
- Tekninen lautakunta vj
- Asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja
- Asunto-osakeyhtiön hallitus

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Monday the 24th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.