Tulosta

SMP-ryhmän ryhmäpuhe 14.11.2018 Nurmijärven valtuustossa

 

No nyt on jälleen se aika, kun pitäisi päättää talousarviosta ensi vuodelle ja siihen liittyvää

suunnitelmaa seuraaville vuosille. Toki näitä on valmisteltu jo pitkin vuotta virkamiesten ja luottamushenkilöiden toimesta useammassa eri vaiheessa ja elimessä, nyt ne pitää sitten nuijia.
Tänä vuonna talousarvion laadintaan on tuonut lisämielenkiintoa usean johtavan viranhaltijan vaihtuminen, tulevat sote-ratkaisut (omat ja Valtiolta tulevat) ja sitten erittäin mielenkiintoinen lukio-keissi. Toivottavasti tänään ei nähdä kovinkaan dramaattisia muutoksia valmisteltuihin asioihin ja päästään tekemään päätökset sulassa sovussa, jos ei muuten niin sitten äänin 26-25.

 

Talousarviota olemme päättämässä noin 3 miljoonaa alijäämäiseksi. Tämä kuulostaa niin kovin tutulta, samansuuntaiset luvut ovat pyörineet jo edellisinäkin syksyinä. Siis budjetin alijäämäisyys. Toisaalta aika usein alijäämäisestä budjetista huolimatta olemme tehneet ylijäämäisen tuloksen. Saa nähdä kuinka tämän version käy.

Nyt suunniteltavalla kaudella 2019 - 2021 olemme hyväksymässä alijäämisiä budjetteja joka vuodelle ja lähtökohtaisesti se ei kuulosta hyvältä. On toki huomattava että aikaisempi päätöksemme siirtää sote-palvelut pois kunnalta, vaikuttaa talouden suunnitteluun ja sinänsä vertailujen tekeminen on hankalampaa. Onneksi nämä jäljemmät vuodet ovat vasta arvioita, ja niihin palataan jo ensi syksynä. Uskotaan, että ensi vuonna meillä on lisätietoja tulevista muutoksista ja saisimme tehtyä seuraavan arvion ylijäämäiseksi.

 

Ehkäpä suurin meidän suunnitelmia hankaloittava kokonaisuus tällä hetkellä ovat jo hyväksytyt, ja hyväksynnän alla olevat, varsin mittavat investoinnit ja niiden rahoittaminen. Eritoten lisälainan otto painaa omavaraisuusastettamme huolestuttavasti alaspäin. Kun omat rahat eivät riitä, niin pakko on lainata. Tai tehdä erilaisia päätöksiä.
Toisaalta tänäänkin meillä on päätöksen alla sellaisia asioita, jotka on pakko ratkaista suuntaan tai toiseen jotta emme lamauttaisi omaa koneistoamme, esimerkiksi koulutuksen suhteen. Kun päätämme asioista, yritetään nähdä vähän kauemmas eteenpäin ja ajatella miten maailma ympärillämme muuttuu ja miten meidän pitäisi muutoksiin vastata.

Uskomme kuitenkin että toimintaa tehostamalla, etsimällä rohkeasti uusia ratkaisumalleja, muistaen vahvuutemme maalaiskuntana, kuntastrategiaa seuraten ja tekemällä yhteistyötä sekä virkamiesten että päättäjien kesken, onnistumme varmasti työssämme.

 

Hyvät ystävät,

SMP-ryhmälle on aina ollut tärkeää kuntalaisten palveluiden turvaaminen. Niin ne ovat tänäkin syksynä, ja omalta osaltamme pyrimme vaikuttamaan siihen, että pystymme takaamaan kuntalaisille toimivat peruspalvelut, sekä muut tarvittavat palvelut joita tarvitaan kuntamme pitämisenä elinvoimaisena ja haluttavana asuinpaikkana myös tulevaisuudessa. Mainittakoon myös että mielestämme Nurmijärvi pitää pitää maalaiskuntana, ja hyödyntää tämän statuksen tuomia etuja.

 

SMP-ryhmä haluaa kiittää virkamiehiä, luottamushenkilöitä ja kaikkia talousarvion tekemiseen osallistuneita tahoja. Toivotamme jatkossa kaikille rohkeutta ja viisautta suunnitella tulevaa taloutta siten, että se palvelee sekä kuntalaisia että kuntaa.

Kiitos.

 

14.11.2018

 

Kimmo Kakko

Nurmijärvi

SMP-ryhmä, Sininen Tulevaisuus

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Tuesday the 4th. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.