Miten arvostamme kotiäitejä?

Tulosta

 

Paljon puhutaan naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon toteutumisesta – tai lähinnä sen toteutumatta jäämisestä. Eroa on, sitä ei voi kieltää, mutta haluaisin nostaa keskusteluun myös toisen, suorastaan käsittämättömän epäkohdan: kotiäitien olemattoman eläkekertymän.

Vielä 1970- ja 80-luvuilla oli paljon kotiäitejä. Tämä selittyy osittain sillä, että elinkustannukset olivat halvemmat, naisten työllistyminen hankalampaa ja perheiden elämä oli nykyistä enemmän omavaraista. Kotiäitiys oli monelle luonnollinen valinta. Tällä hetkellä juuri nämä kotiäidit ovat eläköitymässä, ja heidän eläkekertymänsä on todella pieni. Sillä tulee hädin tuskin toimeen. Useassa tapauksessa joudutaankin turvautumaan yhteiskunnan tarjoamiin muihin tukipalveluihin.

Nykyään kotiäitiys ei ole yhtä yleistä kuin aikaisempina vuosikymmeninä, mutta onneksi kotiäitejäkin vielä on. On myös huomioitavaa, että nykyään lapsia hoidetaan kotona huomattavasti vähemmän aikaa kuin aikaisemmin. Monelle perheelle tämä ei ole arvovalinta vaan taloudellisen tilanteen sanelema välttämättömyys. Toki myös Suomen päiväkotipalvelut ovat kehittyneet huimasti tässä ajassa, mikä on hyvä asia.

Itse olen kasvanut kotiäiti-kodissa, hyvässä sellaisessa. Vaikka äitini menikin kodin ulkopuolisiin töihin meidän lasten hieman vartuttua, on kotiäitinä työskennelty aika jättänyt jälkensä hänen eläkekertymäänsä. Olen kuitenkin onnellinen siitä, miten pääsin lapsuuteni viettämään.

Miksi yhteiskuntamme ei tunnu arvostavan kotiäitejä? Kotona olevien äitien – ja tietenkin myös isien – arvoa on syytä nostaa esiin. He tekevät oikeasti tärkeää työtä!

Tilannetta voisi lähteä parantamaan ainakin niin, että myös kotona olevalle vanhemmalle kertyisi tietynlaista eläkettä, joka määräytyisi esimerkiksi jonkinlaisen keskiansiotulon perusteella. Lisäksi voitaisiin panostaa nykyistä enemmän myös töihin paluuseen, kun sen aika on. Mahdollisia ratkaisuja olisivat esimerkiksi koulutustarjonta tai palkkaustuki.

Yksi tilannetta helpottava tekijä, jota myös tulisi tarkastella, on vanhempainvapaiden ja lomien vapauttaminen siten, että perhe voisi keskenään sopia, kuka pitää milloinkin vapaata. Uskon ja tiedän, että perheyksiköllä itsellään on paras tieto ja tuntemus omien asioidensa järjestelyistä. Siihen ei tarvita valtion holhousta – mutta arvostusta tarvitaan.

Järkeä päätöksen tekoon

Pidetään selkeää linjaa:
- Kokonaisuuden hahmottaminen
- Kunnan peruspalveluiden turvaaminen, eritoten SOTE:n jälkeen
- Realismi, kaikkea ei voi saada jokapaikkaan
- Tulot > menot

Kirjaudu

Sininen Tulevaisuus

- Turvallisuus on perusoikeus
- Työ ja yrittäjyys
- Toimiva liikenne
- Suomalaisen osaamisen ja kulttuurin puolesta
- Avointa ja reilua oikeuspolitiikkaa

Wednesday the 23rd. Kimmo Kakko, kokonaisvaltaista osaamista Nurmijärven edestä!. Powered by 888poker review - All rights reserved.